କିସ୍‍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ରଞ୍ଜିତ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍‍ସ ଚୟନ ଶିବିରକୁ ମନୋନୀତ

କିସ୍‍ ଛାତ୍ର ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ଟୋକିଓ ୨୦୨୦ ଅଲିମ୍ପିକ୍‍ [...]